บริษัท เจริญทรัพย์มหาศาล จำกัด (สำนักงานใหญ่)
โทร 035-950-668, 086-789-3447, 081-699-9108
  • en
  • th

แคตตาล็อก


แคตตาล็อก

ถุงขยะของเรา

:: ถุงขยะเหนียวพิเศษ ::

รหัสสินค้า (ตรา พ่อค้า) ราคา 20.00 บาท/แพ็ค

1. ขนาด 18”x 20” บรรจุ 60 แพ็ค/กระสอบ / แพ็ค 20 ใบ

2. ขนาด 24”x 28” บรรจุ 60 แพ็ค/กระสอบ / แพ็ค 12 ใบ

3. ขนาด 28”x 36” บรรจุ 60 แพ็ค/กระสอบ / แพ็ค 8 ใบ

4. ขนาด 30”x 40” บรรจุ 60 แพ็ค/กระสอบ / แพ็ค 5 ใบ

5. ขนาด 36”x 45” บรรจุ 60 แพ็ค/กระสอบ / แพ็ค 4 ใบ

 

โดยมีรายละเอียดสินค้าดังต่อไปนี้

1. ถุงขยะเหนียวพิเศษ ตราพ่อค้า

ขนาด 18”x20” (แพ็ค 20 ใบ)

ราคา 20.00 บาท/แพ็ค

รายละเอียดสินค้า

- ถุงบรรจุขยะ

- ผลิตจากเม็ดพลาสติก HDPE+LDPE

- สำหรับบรรจุขยะประเภท เศษอาหาร ขยะเปียก ขยะแห้ง

- สีดำ

- ขนาดถุงขยะ(กว้างxยาว) :18x20 นิ้ว/ใบ

- ความจุ 6-11.25 ลิตร

- บรรจุ 20 ใบ/แพ็ค

- จำนวน 1 แพ็ค

คำแนะนำและข้อควรระวัง

- ห้ามใช้บรรจุอาหารหรือห่อหุ้มอาหาร

- ไม่ควรนำไปใช้ใส่ขยะติดเชื้อ ขยะพิษต่างๆ

- อย่าใช้สวมศีรษะใบหน้า เก็บให้พ้นมือเด็ก

- ควรมัดปากถุงให้สนิทก่อนนำไปทิ้ง เพื่อป้องกันกลิ่น

2. ถุงขยะเหนียวพิเศษ ตราพ่อค้า

ขนาด 24”x28” (แพ็ค 12 ใบ)

ราคา 20.00 บาท/แพ็ค

รายละเอียดสินค้า

- ถุงบรรจุขยะ

- ผลิตจากเม็ดพลาสติก HDPE+LDPE

- สำหรับบรรจุขยะประเภท เศษอาหาร ขยะเปียก ขยะแห้ง

- สีดำ

- ขนาดถุงขยะ(กว้างxยาว) :24x28 นิ้ว/ใบ

- ความจุ 18-36 ลิตร

- บรรจุ 12 ใบ/แพ็ค

- จำนวน 1 แพ็ค

คำแนะนำและข้อควรระวัง

- ห้ามใช้บรรจุอาหารหรือห่อหุ้มอาหาร

- ไม่ควรนำไปใช้ใส่ขยะติดเชื้อ ขยะพิษต่างๆ

- อย่าใช้สวมศีรษะใบหน้า เก็บให้พ้นมือเด็ก

- ควรมัดปากถุงให้สนิทก่อนนำไปทิ้ง เพื่อป้องกันกลิ่น

3. ถุงขยะเหนียวพิเศษ ตราพ่อค้า

ขนาด 28”x36” (แพ็ค 8 ใบ)

ราคา 20.00 บาท/แพ็ค

รายละเอียดสินค้า

- ถุงบรรจุขยะ

- ผลิตจากเม็ดพลาสติก HDPE+LDPE

- สำหรับบรรจุขยะประเภท เศษอาหาร ขยะเปียก ขยะแห้ง

- สีดำ

- ขนาดถุงขยะ(กว้างxยาว) :28x36 นิ้ว/ใบ

- ความจุ 37-49 ลิตร

- บรรจุ 8 ใบ/แพ็ค

- จำนวน 1 แพ็ค

คำแนะนำและข้อควรระวัง

- ห้ามใช้บรรจุอาหารหรือห่อหุ้มอาหาร

- ไม่ควรนำไปใช้ใส่ขยะติดเชื้อ ขยะพิษต่างๆ

- อย่าใช้สวมศีรษะใบหน้า เก็บให้พ้นมือเด็ก

- ควรมัดปากถุงให้สนิทก่อนนำไปทิ้ง เพื่อป้องกันกลิ่น

4. ถุงขยะเหนียวพิเศษ ตราพ่อค้า

ขนาด 30”x40” (แพ็ค 5ใบ)

ราคา 20.00 บาท/แพ็ค

รายละเอียดสินค้า

- ถุงบรรจุขยะ

- ผลิตจากเม็ดพลาสติก HDPE+LDPE

- สำหรับบรรจุขยะประเภท เศษอาหาร ขยะเปียก ขยะแห้ง

- สีดำ

- ขนาดถุงขยะ(กว้างxยาว) :30x40 นิ้ว/ใบ

- ความจุ 50-90 ลิตร

- บรรจุ 5 ใบ/แพ็ค

- จำนวน 1 แพ็ค

คำแนะนำและข้อควรระวัง

- ห้ามใช้บรรจุอาหารหรือห่อหุ้มอาหาร

- ไม่ควรนำไปใช้ใส่ขยะติดเชื้อ ขยะพิษต่างๆ

- อย่าใช้สวมศีรษะใบหน้า เก็บให้พ้นมือเด็ก

- ควรมัดปากถุงให้สนิทก่อนนำไปทิ้ง เพื่อป้องกันกลิ่น

5. ถุงขยะเหนียวพิเศษ ตราพ่อค้า

ขนาด 36”x45” (แพ็ค 4 ใบ)

ราคา 20.00 บาท/แพ็ค

รายละเอียดสินค้า

- ถุงบรรจุขยะ

- ผลิตจากเม็ดพลาสติก HDPE+LDPE

- สำหรับบรรจุขยะประเภท เศษอาหาร ขยะเปียก ขยะแห้ง

- สีดำ

- ขนาดถุงขยะ(กว้างxยาว) :36x45 นิ้ว/ใบ

- ความจุ 120-180 ลิตร

- บรรจุ 4ใบ/แพ็ค

- จำนวน 1 แพ็ค

คำแนะนำและข้อควรระวัง

- ห้ามใช้บรรจุอาหารหรือห่อหุ้มอาหาร

- ไม่ควรนำไปใช้ใส่ขยะติดเชื้อ ขยะพิษต่างๆ

- อย่าใช้สวมศีรษะใบหน้า เก็บให้พ้นมือเด็ก

- ควรมัดปากถุงให้สนิทก่อนนำไปทิ้ง เพื่อป้องกันกลิ่น

 

:: ถุงขยะเหนียวพิเศษ ::

รหัสสินค้า (ตรา แม่ค้า) ราคา 33.00 บาท/แพ็ค

1. ขนาด 18”x 20” บรรจุ 60 แพ็ค/กระสอบ / แพ็ค 45 ใบ

2. ขนาด 22”x 30” บรรจุ 60 แพ็ค/กระสอบ / แพ็ค 26 ใบ

3. ขนาด 24”x 28” บรรจุ 60 แพ็ค/กระสอบ / แพ็ค 25 ใบ

4. ขนาด 28”x 36” บรรจุ 60 แพ็ค/กระสอบ / แพ็ค 17 ใบ

5. ขนาด 30”x 40” บรรจุ 60 แพ็ค/กระสอบ / แพ็ค 12 ใบ

6. ขนาด 36”x 45” บรรจุ 60 แพ็ค/กระสอบ / แพ็ค 10 ใบ

 

โดยมีรายละเอียดสินค้าดังต่อไปนี้

1. ถุงขยะเหนียวพิเศษ ตราแม่ค้า

ขนาด 18”x20” (แพ็ค 45 ใบ)

ราคา 33.00 บาท/แพ็ค

รายละเอียดสินค้า

- ถุงบรรจุขยะ

- ผลิตจากเม็ดพลาสติก HDPE+LDPE

- สำหรับบรรจุขยะประเภท เศษอาหาร ขยะเปียก ขยะแห้ง

- สีดำ

- ขนาดถุงขยะ(กว้างxยาว) :18x20 นิ้ว/ใบ

- ความจุ 11.25 ลิตร

- บรรจุ 45 ใบ/แพ็ค

- จำนวน 1 แพ็ค

คำแนะนำและข้อควรระวัง

- ห้ามใช้บรรจุอาหารหรือห่อหุ้มอาหาร

- ไม่ควรนำไปใช้ใส่ขยะติดเชื้อ ขยะพิษต่างๆ

- อย่าใช้สวมศีรษะใบหน้า เก็บให้พ้นมือเด็ก

- ควรมัดปากถุงให้สนิทก่อนนำไปทิ้ง เพื่อป้องกันกลิ่น

2. ถุงขยะเหนียวพิเศษ ตราแม่ค้า

ขนาด 22”x30” (แพ็ค 26 ใบ)

ราคา 33.00 บาท/แพ็ค

รายละเอียดสินค้า

- ถุงบรรจุขยะ

- ผลิตจากเม็ดพลาสติก HDPE+LDPE

- สำหรับบรรจุขยะประเภท เศษอาหาร ขยะเปียก ขยะแห้ง

- สีดำ

- ขนาดถุงขยะ(กว้างxยาว) :22x30 นิ้ว/ใบ

- ความจุ 27.5 ลิตร

- บรรจุ 26 ใบ/แพ็ค

- จำนวน 1 แพ็ค

คำแนะนำและข้อควรระวัง

- ห้ามใช้บรรจุอาหารหรือห่อหุ้มอาหาร

- ไม่ควรนำไปใช้ใส่ขยะติดเชื้อ ขยะพิษต่างๆ

- อย่าใช้สวมศีรษะใบหน้า เก็บให้พ้นมือเด็ก

- ควรมัดปากถุงให้สนิทก่อนนำไปทิ้ง เพื่อป้องกันกลิ่น

3. ถุงขยะเหนียวพิเศษ ตราแม่ค้า

ขนาด 24”x28” (แพ็ค 25 ใบ)

ราคา 33.00 บาท/แพ็ค

รายละเอียดสินค้า

- ถุงบรรจุขยะ

- ผลิตจากเม็ดพลาสติก HDPE+LDPE

- สำหรับบรรจุขยะประเภท เศษอาหาร ขยะเปียก ขยะแห้ง

- สีดำ

- ขนาดถุงขยะ(กว้างxยาว) :24x28 นิ้ว/ใบ

- ความจุ 29.36 ลิตร

- บรรจุ 25 ใบ/แพ็ค

- จำนวน 1 แพ็ค

คำแนะนำและข้อควรระวัง

- ห้ามใช้บรรจุอาหารหรือห่อหุ้มอาหาร

- ไม่ควรนำไปใช้ใส่ขยะติดเชื้อ ขยะพิษต่างๆ

- อย่าใช้สวมศีรษะใบหน้า เก็บให้พ้นมือเด็ก

- ควรมัดปากถุงให้สนิทก่อนนำไปทิ้ง เพื่อป้องกันกลิ่น

4. ถุงขยะเหนียวพิเศษ ตราแม่ค้า

ขนาด 28”x36” (แพ็ค 17 ใบ)

ราคา 33.00 บาท/แพ็ค

รายละเอียดสินค้า

- ถุงบรรจุขยะ

- ผลิตจากเม็ดพลาสติก HDPE+LDPE

- สำหรับบรรจุขยะประเภท เศษอาหาร ขยะเปียก ขยะแห้ง

- สีดำ

- ขนาดถุงขยะ(กว้างxยาว) :28x36 นิ้ว/ใบ

- ความจุ 65 ลิตร

- บรรจุ 17 ใบ/แพ็ค

- จำนวน 1 แพ็ค

คำแนะนำและข้อควรระวัง

- ห้ามใช้บรรจุอาหารหรือห่อหุ้มอาหาร

- ไม่ควรนำไปใช้ใส่ขยะติดเชื้อ ขยะพิษต่างๆ

- อย่าใช้สวมศีรษะใบหน้า เก็บให้พ้นมือเด็ก

- ควรมัดปากถุงให้สนิทก่อนนำไปทิ้ง เพื่อป้องกันกลิ่น

5. ถุงขยะเหนียวพิเศษ ตราแม่ค้า

ขนาด 30”x40” (แพ็ค 12 ใบ)

ราคา 33.00 บาท/แพ็ค

รายละเอียดสินค้า

- ถุงบรรจุขยะ

- ผลิตจากเม็ดพลาสติก HDPE+LDPE

- สำหรับบรรจุขยะประเภท เศษอาหาร ขยะเปียก ขยะแห้ง

- สีดำ

- ขนาดถุงขยะ(กว้างxยาว) :30x40 นิ้ว/ใบ

- ความจุ 90 ลิตร

- บรรจุ 12 ใบ/แพ็ค

- จำนวน 1 แพ็ค

คำแนะนำและข้อควรระวัง

- ห้ามใช้บรรจุอาหารหรือห่อหุ้มอาหาร

- ไม่ควรนำไปใช้ใส่ขยะติดเชื้อ ขยะพิษต่างๆ

- อย่าใช้สวมศีรษะใบหน้า เก็บให้พ้นมือเด็ก

- ควรมัดปากถุงให้สนิทก่อนนำไปทิ้ง เพื่อป้องกันกลิ่น

6. ถุงขยะเหนียวพิเศษ ตราแม่ค้า

ขนาด 36”x45” (แพ็ค 10 ใบ)

ราคา 33.00 บาท/แพ็ค

รายละเอียดสินค้า

- ถุงบรรจุขยะ

- ผลิตจากเม็ดพลาสติก HDPE+LDPE

- สำหรับบรรจุขยะประเภท เศษอาหาร ขยะเปียก ขยะแห้ง

- สีดำ

- ขนาดถุงขยะ(กว้างxยาว) :36x45 นิ้ว/ใบ

- ความจุ 180 ลิตร

- บรรจุ 10 ใบ/แพ็ค

- จำนวน 1 แพ็ค

คำแนะนำและข้อควรระวัง

- ห้ามใช้บรรจุอาหารหรือห่อหุ้มอาหาร

- ไม่ควรนำไปใช้ใส่ขยะติดเชื้อ ขยะพิษต่างๆ

- อย่าใช้สวมศีรษะใบหน้า เก็บให้พ้นมือเด็ก

- ควรมัดปากถุงให้สนิทก่อนนำไปทิ้ง เพื่อป้องกันกลิ่น

 

ถุงขยะแดง หนาเหนียวพิเศษ ตราแม่ค้า

ราคา 40.00 บาท/แพ็ค

1. ขนาด 18”x 20” บรรจุ 25-30kg/กระสอบ / แพ็ค 45 ใบ/กิโลกรัม

2. ขนาด 22”x 30” บรรจุ 25-30kg/กระสอบ / แพ็ค 26 ใบ/กิโลกรัม

3. ขนาด 24”x 28” บรรจุ 25-30kg/กระสอบ / แพ็ค 25 ใบ/กิโลกรัม

4. ขนาด 28”x 36” บรรจุ 25-30kg/กระสอบ / แพ็ค 17 ใบ/กิโลกรัม

5. ขนาด 30”x 40” บรรจุ 25-30kg/กระสอบ / แพ็ค 12 ใบ/กิโลกรัม

6. ขนาด 36”x 45” บรรจุ 25-30kg/กระสอบ / แพ็ค 10 ใบ/กิโลกรัม

7. ขนาด 40”x60” บรรจุ 25-30kg/กระสอบ / แพ็ค 6 ใบ/กิโลกรัม

ถุงขยะเขียว หนาเหนียวพิเศษ ตราแม่ค้า

ราคา 40.00 บาท/แพ็ค

1. ขนาด 18”x 20” บรรจุ 25-30kg/กระสอบ / แพ็ค 45 ใบ/กิโลกรัม

2. ขนาด 22”x 30” บรรจุ 25-30kg/กระสอบ / แพ็ค 26 ใบ/กิโลกรัม

3. ขนาด 24”x 28” บรรจุ 25-30kg/กระสอบ / แพ็ค 25 ใบ/กิโลกรัม

4. ขนาด 28”x 36” บรรจุ 25-30kg/กระสอบ / แพ็ค 17 ใบ/กิโลกรัม

5. ขนาด 30”x 40” บรรจุ 25-30kg/กระสอบ / แพ็ค 12 ใบ/กิโลกรัม

6. ขนาด 36”x 45” บรรจุ 25-30kg/กระสอบ / แพ็ค 10 ใบ/กิโลกรัม

7. ขนาด 40”x60” บรรจุ 25-30kg/กระสอบ / แพ็ค 6 ใบ/กิโลกรัม

ถุงขยะน้ำเงิน หนาเหนียวพิเศษ ตราแม่ค้า

ราคา 40.00 บาท/แพ็ค

1. ขนาด 18”x 20” บรรจุ 25-30kg/กระสอบ / แพ็ค 45 ใบ/กิโลกรัม

2. ขนาด 22”x 30” บรรจุ 25-30kg/กระสอบ / แพ็ค 26 ใบ/กิโลกรัม

3. ขนาด 24”x 28” บรรจุ 25-30kg/กระสอบ / แพ็ค 25 ใบ/กิโลกรัม

4. ขนาด 28”x 36” บรรจุ 25-30kg/กระสอบ / แพ็ค 17 ใบ/กิโลกรัม

5. ขนาด 30”x 40” บรรจุ 25-30kg/กระสอบ / แพ็ค 12 ใบ/กิโลกรัม

6. ขนาด 36”x 45” บรรจุ 25-30kg/กระสอบ / แพ็ค 10 ใบ/กิโลกรัม

7. ขนาด 40”x60” บรรจุ 25-30kg/กระสอบ / แพ็ค 6 ใบ/กิโลกรัม

ถุงขยะชา หนาเหนียวพิเศษ ตราแม่ค้า

ราคา 40.00 บาท/แพ็ค

1. ขนาด 18”x 20” บรรจุ 25-30kg/กระสอบ / แพ็ค 45 ใบ/กิโลกรัม

2. ขนาด 22”x 30” บรรจุ 25-30kg/กระสอบ / แพ็ค 26 ใบ/กิโลกรัม

3. ขนาด 24”x 28” บรรจุ 25-30kg/กระสอบ / แพ็ค 25 ใบ/กิโลกรัม

4. ขนาด 28”x 36” บรรจุ 25-30kg/กระสอบ / แพ็ค 17 ใบ/กิโลกรัม

5. ขนาด 30”x 40” บรรจุ 25-30kg/กระสอบ / แพ็ค 12 ใบ/กิโลกรัม

6. ขนาด 36”x 45” บรรจุ 25-30kg/กระสอบ / แพ็ค 10 ใบ/กิโลกรัม

7. ขนาด 40”x60” บรรจุ 25-30kg/กระสอบ / แพ็ค 6 ใบ/กิโลกรัม

ถุงขยะขาว หนาเหนียวพิเศษ ตราแม่ค้า

ราคา 40.00 บาท/แพ็ค

1. ขนาด 18”x 20” บรรจุ 25-30kg/กระสอบ / แพ็ค 45 ใบ/กิโลกรัม

2. ขนาด 22”x 30” บรรจุ 25-30kg/กระสอบ / แพ็ค 26 ใบ/กิโลกรัม

3. ขนาด 24”x 28” บรรจุ 25-30kg/กระสอบ / แพ็ค 25 ใบ/กิโลกรัม

4. ขนาด 28”x 36” บรรจุ 25-30kg/กระสอบ / แพ็ค 17 ใบ/กิโลกรัม

5. ขนาด 30”x 40” บรรจุ 25-30kg/กระสอบ / แพ็ค 12 ใบ/กิโลกรัม

6. ขนาด 36”x 45” บรรจุ 25-30kg/กระสอบ / แพ็ค 10 ใบ/กิโลกรัม

7. ขนาด 40”x60” บรรจุ 25-30kg/กระสอบ / แพ็ค 6 ใบ/กิโลกรัม

 

:: ถุงเพาะชำ (Nursery bags) ::

ถุงขยะชาผลิตจากเม็ดพลาสติก HDPE ผสมกับ LLDPE เป็นการเพิ่มความเหนียวพิเศษ ใช้ในการเพาะกล้ายางพารา ปาล์มนำมัน และพืชผักทั่วไป

- 2.5" x 6" x 0.15 mm. เรียก (2.5" x 6")    
- 3" x 7" x 0.15 mm. เรียก (3" x 7")
- 4" x 8" x 0.15 mm. เรียก (4" x 8")
- 5" x 10" x 0.15 mm. เรียก (5" x 10")
- 6" x 12" x 0.15 mm. เรียก (6" x 12")
- 7" x 14" x 0.15 mm. เรียก (7" x 14")
- 8" x 16" x 0.15 mm. เรียก (8" x 16")
- 9" x 18" x 0.20 mm. เรียก (9" x 18")
- 10" x 20" x 0.20 mm. เรียก (10" x 20")
- 11" x 22" x 0.20 mm. เรียก (11" x 22")
- 12" x 24" x 0.20 mm. เรียก (12" x 24")
- 13" x 25" x 0.20 mm. เรียก (13" x 25")

:: พลาสติกม้วนคลุมแปลงปูบ่อและงานก่อสร้าง ::

พลาสติกม้วนคุมแปลงผักสีดำผลิตจากเม็ดพลาสติก LDPE ผสมกับ LLDPE เป็นการเพิ่มความเหนียวพิเศษประโยชน์ในการใช้พลาสติกคลุมแปลง คือ ช่วยรักษาความชื้นในดินให้สม่ำเสมอ ทั้งยังรักษาโครงสร้างดินไม่ให้แน่นเกินไป ช่วยป้องกันการผังทลายของแปลงปลูกและการชะล้างปุ๋ยในดินได้ดี

- ขนาด 50cm. x 100m. x 0.25mm. ผ่า 1 ด้านกางออกได้ 1 m.

- ขนาด 75cm. x 100m. x 0.25mm. ผ่า 1 ด้านกางออกได้ 1.5 m.

และผลิตตามสั่งลูกค้า PEใส, PEชา, PEดำ

 

รับสั่งผลิตถุงขยะตามลูกค้าต้องการ

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

Sales Executive

Mobile : 095-382-8565

Email : charoensup_mahasan@hotmail.com

www.ถุงขยะ.net