บริษัท เจริญทรัพย์มหาศาล จำกัด (สำนักงานใหญ่)
โทร 035-950-668, 086-789-3447, 081-699-9108
  • en
  • th

ราคาถุงตราแม่ค้า


ราคาถุงตราแม่ค้า

ถุงตราแม่ค้า เหนียวหนา

ขนาดมาตรฐานที่โรงงานผลิต

การบรรจุ

1. ถุงขยะดำ 18" x 20" บรรจุ 40-45 ใบ/แพ็ค/กก.หนา 0.10 มม.

บรรจุ 25-30 กก/กระสอบ

2. ถุงขยะดำ 20" x 30" บรรจุ 25-26 ใบ/แพ็ค/กก.หนา 0.10 มม.

บรรจุ 25-30 กก./กระสอบ

3. ถุงขยะดำ 22" x 30" บรรจุ 23-24 ใบ/แพ็ค/กก.หนา 0.10 มม.

บรรจุ 25-30 กก./กระสอบ

4. ถุงขยะดำ 24" x 28" บรรจุ 22-23 ใบ/แพ็ค/กก.หนา 0.10 มม.

บรรจุ 25-30 กก./กระสอบ

5. ถุงขยะดำ 24" x 30" บรรจุ 20-21 ใบ/แพ็ค/กก.หนา 0.10 มม.

บรรจุ 25-30 กก./กระสอบ

6. ถุงขยะดำ 28" x 36" บรรจุ 14-15 ใบ/แพ็ค/กก.หนา 0.10 มม.

บรรจุ 25-30 กก./กระสอบ

7. ถุงขยะดำ 30" x 40" บรรจุ 10-11 ใบ/แพ็ค/กก.หนา 0.12 มม.

บรรจุ 25-30 กก./กระสอบ

8. ถุงขยะดำ 36" x 45" บรรจุ 7-8 ใบ/แพ็ค/กก.หนา 0.12 มม.

บรรจุ 25-30 กก./กระสอบ

9. ถุงขยะดำ 40" x 60" บรรจุ 4-5 ใบ/แพ็ค/กก.หนา 0.15 มม.

บรรจุ 25-30 กก./กระสอบ

 

 

ราคาถุงขยะตราแม่ค้า กิโลกรัมละ 33 บาท