บริษัท เจริญทรัพย์มหาศาล จำกัด (สำนักงานใหญ่)
โทร 035-950-668, 086-789-3447, 081-699-9108
  • en
  • th

ราคาถุงตราพ่อค้า


ราคาถุงตราพ่อค้า

ถุงขยะตราพ่อค้า เหนียวหนา

ขนาดมาตรฐานที่โรงงานผลิต

ราคา/แพ็ค

1. ถุงขยะดำ 18" x 20" = 20 ใบ/แพ็ค หนา 0.10 มม.

20 บาท

2. ถุงขยะดำ 24" x 28" = 12 ใบ/แพ็ค หนา 0.10 มม.

20 บาท

3. ถุงขยะดำ 28" x 36" = 8 ใบ/แพ็ค หนา 0.10 มม.

20 บาท

4. ถุงขยะดำ 30" x 40" = 5 ใบ/แพ็ค หนา 0.12 มม.

20 บาท

5. ถุงขยะดำ 36" x 45" = 4 ใบ/แพ็ค หนา 0.15 มม.

20 บาท