บริษัท เจริญทรัพย์มหาศาล จำกัด (สำนักงานใหญ่)
โทร 035-950-668, 081-699-9108, 086-789-3447
  • en
  • th

ถุงเพาะชำ


ถุงเพาะชำ

ถุงเพาะชำ (Nursery Bags)

ถุงเพาะชำ

ขนาด 2.5" x 6" x 0.15 mm. เรียก (2.5" x 6")
ขนาด 3" x 7" x 0.15 mm. เรียก (3" x 7")
ขนาด 4" x 8" x 0.15 mm. เรียก (4" x 8")
ขนาด 5" x 10" x 0.15 mm. เรียก (5" x 10")
ขนาด 6" x 12" x 0.15 mm. เรียก (6" x 12")
ขนาด 7" x 14" x 0.15 mm. เรียก (7" x 14")
ขนาด 8" x 16" x 0.15 mm. เรียก (8" x 16")
ขนาด 9" x 18" x 0.20 mm. เรียก (9" x 18")
ขนาด 10" x 20" x 0.20 mm. เรียก (10" x 20")
ขนาด 11" x 22" x 0.20 mm. เรียก (11" x 22")
ขนาด 12" x 24" x 0.20 mm. เรียก (12" x 24")
ขนาด 13" x 25" x 0.20 mm. เรียก (13" x 25")