บริษัท เจริญทรัพย์มหาศาล จำกัด (สำนักงานใหญ่)
โทร 035-950-668, 086-789-3447, 081-699-9108
  • en
  • th

ถุงขยะตราแม่ค้า


ถุงขยะตราแม่ค้า

 

ถุงขยะตราแม่ค้า เหนียวพิเศษ

 

ขนาดมาตรฐานถุงดำที่โรงงานผลิต

 

1. ถุงขยะดำ 18" x 20" = 40-45  ใบ/แพ็ค ราคา 33 บาท

2. ถุงขยะดำ 20" x 30" = 25-26  ใบ/แพ็ค ราคา 33 บาท

3. ถุงขยะดำ 22" x 30" = 23-24 ใบ/แพ็ค  ราคา 33 บาท

4. ถุงขยะดำ 24" x 28" = 22-23 ใบ/แพ็ค  ราคา 33 บาท

5. ถุงขยะดำ 24" x 30" = 20-21  ใบ/แพ็ค ราคา 33 บาท

6. ถุงขยะดำ 28" x 36" = 14-15 ใบ/แพ็ค ราคา 33 บาท

7. ถุงขยะดำ 30" x 40" = 10-11 ใบ/แพ็ค ราคา 33 บาท

8. ถุงขยะดำ 36" x 45" = 7-8 ใบ/แพ็ค    ราคา 33 บาท

9. ถุงขยะดำ 40" x 60" = 4-5  ใบ/แพ็ค   ราคา 33 บาท

 

 

ราคาถุงขยะสีดำขึ้นอยู่กับจำนวนดังนี้

จำนวนคิดส่งต่อครั้ง ราคา

300 กก. ขึั้นไป

500 กก. ขึ้นไป

1,000 กก. ขึ้นไป

2,000 กก. ขึ้นไป

3,000 กก. ขึ้นไป

6,000 กก. ขึ้นไป

33.-

32.-

30.-

29.-

28.-

27.-