บริษัท เจริญทรัพย์มหาศาล จำกัด (สำนักงานใหญ่)
โทร 035-950-668, 081-699-9108, 086-789-3447
  • en
  • th

ถุงขยะตราแม่ค้า


ถุงขยะตราแม่ค้า

ถุงขยะตราแม่ค้าหนาเหนียวพิเศษ

 

ถุงขยะ

 

ถุงดำ 18" x 20" = 40 - 45 ใบ

ถุงดำ 22" x 30" = 23 - 26 ใบ

ถุงดำ 24" x 28" = 22 - 25 ใบ

ถุงดำ 28" x 36" = 14 - 17 ใบ

ถุงดำ 30" x 40" = 10 - 12 ใบ

ถุงดำ 36" x 45" = 8 - 10 ใบ

ถุงดำ 40" x 60" = 5 - 6 ใบ