บริษัท เจริญทรัพย์มหาศาล จำกัด (สำนักงานใหญ่)
โทร 035-950-668, 086-789-3447, 081-699-9108
  • en
  • th

ถุงขยะตราพ่อค้า


ถุงขยะตราพ่อค้า

 

ถุงขยะตราพ่อค้า เหนียวพิเศษ

 

ขนาดมาตรฐานถุงดำที่โรงงานผลิต

 

1. ถุงขยะดำ 18" x 20" = 20  ใบ/แพ็ค ราคา 20 บาท

2. ถุงขยะดำ 24" x 28" = 12 ใบ/แพ็ค  ราคา 20 บาท

3. ถุงขยะดำ 28" x 36" = 8  ใบ/แพ็ค  ราคา 20 บาท

4. ถุงขยะดำ 30" x 40" = 5  ใบ/แพ็ค  ราคา 20 บาท

5. ถุงขยะดำ 36" x 45" = 4  ใบ/แพ็ค  ราคา 20 บาท