บริษัท เจริญทรัพย์มหาศาล จำกัด (สำนักงานใหญ่)
โทร 035-950-668, 081-699-9108, 086-789-3447
  • en
  • th

ถุงขยะตราพ่อค้า


ถุงขยะตราพ่อค้า

ถุงขยะตราพ่อค้าเหนียวพิเศษ แพ็คครึ่งกิโลกรัม

 

 

ถุงดำ 18" x 20" = 20 - 21 ใบ

ถุงดำ 22" x 30" = 11 - 13 ใบ

ถุงดำ 24" x 28" = 11 - 13 ใบ

ถุงดำ 28" x 36" = 7 - 8 ใบ

ถุงดำ 30" x 40" = 5 - 6 ใบ

ถุงดำ 36" x 45" = 4 - 5 ใบ